บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

MS Word

ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word

ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word

  • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
  • ระดับหลักสูตร: Intermediate
  • ความยาวรวม:
  • ราคา: ฿ 2,500.00

รายละเอียดหลักสูตร

"Workshop จัดการเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพ  สอนการใช้งานจริง ๆ บน MS Wordจัดการเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำรูปเล่มปริมาณมาก ๆ ด้วยฟังก์ชันขั้นสูง เช่น สารบัญ Index | Reference ให้คุณดึงศักยภาพโปรแกรม MS Word ออกมาได้อย่างมืออาชีพ”

เนื้อหา 36 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 4 ชั่วโมง
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร 

Microsoft Office เป็นโปรแกรมจัดการในสำนักงานที่เรียกได้ว่า เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้จัดการงานในสำนักงานไปแล้ว ในองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต่างมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้ให้บุคลากรทำงานด้านเอกสารและการนำเสนอดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้งาน Microsoft Word ด้วยการจัดทำเอกสารมืออาชีพ สำหรับดำเนินการควบคุมเอกสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการจัดการเอกสารขั้นสูง การันตีให้คุณดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

เหมาะสำหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านด้านเอกสาร | ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

moodle

moodle2017

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 - จัดการเนื้อหาและหน้ากระดาษ MS Word

01-01 – เริ่มเปิดโปรแกรม MS Word ทำงาน | ชุดคำสั่ง / เครื่องมือ
01-02 – เริ่มจัดการใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบตัวอักษร (Text Format)
01-03 – การตั้งค่า Paragraph
01-04 – การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Layout)

บทที่ 2 - การบันทึกไฟล์ ตั้งระบบความปลอดภัยเอกสาร และสั่งพิมพ์

02-01 – การบันทึกไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF
02-02 – การตั้งรหัสเปิดไฟล์
02-03 – การสั่งพิมพ์เอกสาร (Print)

บทที่ 3 - การใส่วัตถุเพิ่มเติมลงเอกสารนอกเหนือจากข้อความ

03-01 – การใส่รูปภาพลงเอกสาร
03-02 – การใส่รูปร่าง (Shape) ลงเอกสาร
03-03 – การใส่ Symbol และ Equation ลงในเอกสาร
03-04 – การใส่ตารางลงเอกสาร
03-05 – การใส่ Chart ลงเอกสาร
03-06 – การใส่หัวท้ายกระดาษ (Header & Footer)
03-07 – การใส่ Quick Parts หรือข้อมูลสำเร็จรูปในเอกสาร
03-08 – ครบเครื่องการจัด Tab ในเอกสาร
03-09 – การตั้งค่า Tab หลาย ๆ แบบ
03-10 – การใช้งาน Line Break และ Page Break จัดการตัดคำ
03-11 – การใช้งาน Section Break แยกการตั้งค่ากระดาษแต่ละหน้าไม่เหมือนกัน

บทที่ 4 - การจัด Styles ควบคุมรูปแบบเอกสาร

04-01 – การจัดระบบ Style ในเอกสาร
04-02 – การตั้งรูปแบบ Style ในเอกสารตามต้องการ
04-03 – ระบบ Style Set และการบันทึกเป็นไฟล์ Template
04-04 – การสร้าง Style พิเศษของตัวเองเพิ่มลงไป
04-05 – ควบคุม Color Theme และ Font Styles
04-06 – ใช้คำสั่ง Clear all format ล้างการจัดรูปแบบ

บทที่ 5 - สร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)

05-01 – รู้จักจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การเตรียมไฟล์
05-02 – เริ่มสร้างจดหมายเวียน
05-03 – การใส่ซองจดหมาย (Envelop) ในจดหมายเวียน

บทที่ 6 - การทำสารบัญ (TOC)

06-01 – การสร้างสารบัญ (Table of Contents) ในเอกสาร
06-02 – การจัดการรูปแบบสารบัญตามต้องการ
06-03 – การทำสารบัญภาพ (Table of Figures)

บทที่ 7 - การใส่ Index & Cross References

07-01 – การทำดัชนี (Index) เอกสาร
07-02 – การทำ Bookmark อ้างอิงตำแหน่งของเนื้อหาในเอกสาร
07-03 – การใส่ Cross Reference อ้างอิงตำแหน่ง Bookmark แสดงเป็นหมายเลขหน้าในเอกสาร

บทที่ 8 - Tracking Documents

08-01 – รู้จักระบบ Track Change เอกสาร
08-02 – การตั้งรหัสปิด Track Change
08-03 – การจัดการ Comment ในเอกสาร 

Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร
บทที่ 2 - การบันทึกไฟล์ ตั้งระบบความปลอดภัยเอกสาร และสั่งพิมพ์

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 2,500.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

คอร์สเรียนของผู้สอน

ชื่อคอร์ส ระดับหลักสูตร วันที่สร้างคอร์ส
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project 2020-02-08 10:10:47
ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level) 2020-03-22 13:29:35
Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop 2020-03-25 16:11:59
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2020-03-30 03:36:39
สร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform อย่างมืออาชีพด้วย Moodle 3 2020-04-08 17:15:05
Excel MACRO & VBA Zero to Professional (Advance Level) 2020-04-19 14:24:57
สร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3 2020-04-28 02:27:57
ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 2020-05-09 09:11:14
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Presentation อย่างไรให้โปรด้วย PowerPoint 2020-03-30 03:36:39
MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน 2020-03-25 16:11:59
Mastering Data Visualization with Power BI 2021-08-08 15:20:50
Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query 2021-08-17 11:12:09

"Workshop จัดการเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพ  สอนการใช้งานจริง ๆ บน MS Wordจัดการเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำรูปเล่มปริมาณมาก ๆ ด้วยฟังก์ชันขั้นสูง เช่น สารบัญ Index | Reference ให้คุณดึงศักยภาพโปรแกรม MS Word ออกมาได้อย่างมืออาชีพ”

เนื้อหา 36 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 4 ชั่วโมง
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร 

Microsoft Office เป็นโปรแกรมจัดการในสำนักงานที่เรียกได้ว่า เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้จัดการงานในสำนักงานไปแล้ว ในองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต่างมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้ให้บุคลากรทำงานด้านเอกสารและการนำเสนอดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้งาน Microsoft Word ด้วยการจัดทำเอกสารมืออาชีพ สำหรับดำเนินการควบคุมเอกสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการจัดการเอกสารขั้นสูง การันตีให้คุณดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

เหมาะสำหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านด้านเอกสาร | ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

moodle

moodle2017

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 - จัดการเนื้อหาและหน้ากระดาษ MS Word

01-01 – เริ่มเปิดโปรแกรม MS Word ทำงาน | ชุดคำสั่ง / เครื่องมือ
01-02 – เริ่มจัดการใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบตัวอักษร (Text Format)
01-03 – การตั้งค่า Paragraph
01-04 – การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Layout)

บทที่ 2 - การบันทึกไฟล์ ตั้งระบบความปลอดภัยเอกสาร และสั่งพิมพ์

02-01 – การบันทึกไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF
02-02 – การตั้งรหัสเปิดไฟล์
02-03 – การสั่งพิมพ์เอกสาร (Print)

บทที่ 3 - การใส่วัตถุเพิ่มเติมลงเอกสารนอกเหนือจากข้อความ

03-01 – การใส่รูปภาพลงเอกสาร
03-02 – การใส่รูปร่าง (Shape) ลงเอกสาร
03-03 – การใส่ Symbol และ Equation ลงในเอกสาร
03-04 – การใส่ตารางลงเอกสาร
03-05 – การใส่ Chart ลงเอกสาร
03-06 – การใส่หัวท้ายกระดาษ (Header & Footer)
03-07 – การใส่ Quick Parts หรือข้อมูลสำเร็จรูปในเอกสาร
03-08 – ครบเครื่องการจัด Tab ในเอกสาร
03-09 – การตั้งค่า Tab หลาย ๆ แบบ
03-10 – การใช้งาน Line Break และ Page Break จัดการตัดคำ
03-11 – การใช้งาน Section Break แยกการตั้งค่ากระดาษแต่ละหน้าไม่เหมือนกัน

บทที่ 4 - การจัด Styles ควบคุมรูปแบบเอกสาร

04-01 – การจัดระบบ Style ในเอกสาร
04-02 – การตั้งรูปแบบ Style ในเอกสารตามต้องการ
04-03 – ระบบ Style Set และการบันทึกเป็นไฟล์ Template
04-04 – การสร้าง Style พิเศษของตัวเองเพิ่มลงไป
04-05 – ควบคุม Color Theme และ Font Styles
04-06 – ใช้คำสั่ง Clear all format ล้างการจัดรูปแบบ

บทที่ 5 - สร้างจดหมายเวียน (Mail Merge)

05-01 – รู้จักจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การเตรียมไฟล์
05-02 – เริ่มสร้างจดหมายเวียน
05-03 – การใส่ซองจดหมาย (Envelop) ในจดหมายเวียน

บทที่ 6 - การทำสารบัญ (TOC)

06-01 – การสร้างสารบัญ (Table of Contents) ในเอกสาร
06-02 – การจัดการรูปแบบสารบัญตามต้องการ
06-03 – การทำสารบัญภาพ (Table of Figures)

บทที่ 7 - การใส่ Index & Cross References

07-01 – การทำดัชนี (Index) เอกสาร
07-02 – การทำ Bookmark อ้างอิงตำแหน่งของเนื้อหาในเอกสาร
07-03 – การใส่ Cross Reference อ้างอิงตำแหน่ง Bookmark แสดงเป็นหมายเลขหน้าในเอกสาร

บทที่ 8 - Tracking Documents

08-01 – รู้จักระบบ Track Change เอกสาร
08-02 – การตั้งรหัสปิด Track Change
08-03 – การจัดการ Comment ในเอกสาร