บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

Excel Macro VBA

สร้างกระบวนงานที่ซับซ้อน ปริมาณมากด้วย MACRO ใช้การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วย VBA

MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน

 • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
 • ระดับหลักสูตร: Advanced
 • ความยาวรวม:
 • ราคา: ฿ 2,500.00

รายละเอียดหลักสูตร

รุ่นที่ 6 : วันเสาร์ที่ 30 - อาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2564 | เรียนเวลา 13:00 - 16:00 น. 

"เติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วยฟังก์ชัน Advance ที่ต้องมีในโลกการทำงานจริง ประกอบด้วยกลุ่ม  LOOKUP/LOGICAL-IF/Date-Time/CONDITIONAL SUM/TEXT Functions ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานที่ต้องมีในการทำงานคุณ"

วีดีโอตัวอย่างรูปแบบ/บรรยากาศการเรียน Live

รูปแบบการเรียน

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Live สดกับวิทยากรตามกำหนดการแต่ละรุ่น วิทยากรจะมี Zoom Pro Account เรียนยาว ๆ ไม่มีตัดช่วง | พัก Break ช่วงละ 10-15 นาที
กำหนดการเรียน หลักสูตร Live สอน 6 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 3,000 บาท 

เรียนพร้อมเอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการสอนแบบใช้งานได้จริง | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้รับเมื่อลงเรียนคอร์สนี้

 • สมัครเรียนตอนนี้ ผู้เรียนจะได้ Account เข้าเรียนแบบ E-Learning ไม่จำกัดเวลา ในคอร์ส 
  Excel Advance ได้ทันที 
 • ไฟล์เอกสารการสอน PDF 
 • ไฟล์ Template Resources  แบบจัดเต็ม

แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

การสมัครเรียน

กดปุ่ม "ลงเรียนคอร์สนี้" -> ทำการสั่งซื้อคอร์ส พร้อมเปิดระบสมาชิก (สำหรับไว้เรียน E-Learning) -> ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงิน |ชำระเงิน / ส่งหลักฐานชำระเงิน

หากติดปัญหาการสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0911824545 หรือ 0935608885 |  Line ID : kasiti 

dashboard excel

lookup

เนื้อหาสอน 

วันที่ 1 : Logical และ Lookup Function ของที่ต้องมีในการทำงาน

 • บทที่ 1 - Logical Functions
  • จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
  • เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
 • บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions
  • อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
  • ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
  • VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
  • Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)
 • บทที่ 3 - Workshop Reference Functions แบบอื่น ๆ ในการค้นข้อมูลนอกเหนือจาก VLOOKUP
  • ขยายข้อจำกัดการ Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • ใช้ VLOOKUP – MATCH ในการระบุตำแหน่งคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการ
  • ใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ค้นหาข้อมูลแบบ Multiple Table บน VLOOKUP

วันที่ 2 - ครบเครื่องฟังก์ชันกลุ่มวันที่-เวลา / Conditional SUM สรุปค่า / Text Functions

 • บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions
  • การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
  • การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข
  • การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
  • การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
 • บทที่ 5 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)
  • รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
  • ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
  • ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
  • ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
  • คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
  • การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
 • บทที่ 6 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร
  • ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
  • แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
  • ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
  • ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
  • ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
  • การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
  • การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ 

Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 2,500.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

คอร์สเรียนของผู้สอน

ชื่อคอร์ส ระดับหลักสูตร วันที่สร้างคอร์ส
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project 2020-02-08 10:10:47
ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level) 2020-03-22 13:29:35
Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop 2020-03-25 16:11:59
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2020-03-30 03:36:39
สร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform อย่างมืออาชีพด้วย Moodle 3 2020-04-08 17:15:05
Excel MACRO & VBA Zero to Professional (Advance Level) 2020-04-19 14:24:57
สร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3 2020-04-28 02:27:57
ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 2020-05-09 09:11:14
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Presentation อย่างไรให้โปรด้วย PowerPoint 2020-03-30 03:36:39
MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน 2020-03-25 16:11:59
Mastering Data Visualization with Power BI 2021-08-08 15:20:50
Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query 2021-08-17 11:12:09

Requirements

Others:

แนะนำสำหรับผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้งาน Excel มาก่อน สามารถทำแบบทดสอบก่อนเข้าเรียนได้ที่นี่ หรือสามารถเข้าไปดูหลักสูตรครบเครื่องการใช้งาน Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ ก่อนได้ครับ

รุ่นที่ 6 : วันเสาร์ที่ 30 - อาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2564 | เรียนเวลา 13:00 - 16:00 น. 

"เติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วยฟังก์ชัน Advance ที่ต้องมีในโลกการทำงานจริง ประกอบด้วยกลุ่ม  LOOKUP/LOGICAL-IF/Date-Time/CONDITIONAL SUM/TEXT Functions ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานที่ต้องมีในการทำงานคุณ"

วีดีโอตัวอย่างรูปแบบ/บรรยากาศการเรียน Live

รูปแบบการเรียน

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Live สดกับวิทยากรตามกำหนดการแต่ละรุ่น วิทยากรจะมี Zoom Pro Account เรียนยาว ๆ ไม่มีตัดช่วง | พัก Break ช่วงละ 10-15 นาที
กำหนดการเรียน หลักสูตร Live สอน 6 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 3,000 บาท 

เรียนพร้อมเอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการสอนแบบใช้งานได้จริง | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้รับเมื่อลงเรียนคอร์สนี้

 • สมัครเรียนตอนนี้ ผู้เรียนจะได้ Account เข้าเรียนแบบ E-Learning ไม่จำกัดเวลา ในคอร์ส 
  Excel Advance ได้ทันที 
 • ไฟล์เอกสารการสอน PDF 
 • ไฟล์ Template Resources  แบบจัดเต็ม

แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

การสมัครเรียน

กดปุ่ม "ลงเรียนคอร์สนี้" -> ทำการสั่งซื้อคอร์ส พร้อมเปิดระบสมาชิก (สำหรับไว้เรียน E-Learning) -> ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงิน |ชำระเงิน / ส่งหลักฐานชำระเงิน

หากติดปัญหาการสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0911824545 หรือ 0935608885 |  Line ID : kasiti 

dashboard excel

lookup

เนื้อหาสอน 

วันที่ 1 : Logical และ Lookup Function ของที่ต้องมีในการทำงาน

 • บทที่ 1 - Logical Functions
  • จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
  • เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
 • บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions
  • อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
  • ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
  • VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
  • Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)
 • บทที่ 3 - Workshop Reference Functions แบบอื่น ๆ ในการค้นข้อมูลนอกเหนือจาก VLOOKUP
  • ขยายข้อจำกัดการ Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • ใช้ VLOOKUP – MATCH ในการระบุตำแหน่งคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการ
  • ใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ค้นหาข้อมูลแบบ Multiple Table บน VLOOKUP

วันที่ 2 - ครบเครื่องฟังก์ชันกลุ่มวันที่-เวลา / Conditional SUM สรุปค่า / Text Functions

 • บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions
  • การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
  • การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข
  • การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
  • การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
 • บทที่ 5 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)
  • รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
  • ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
  • ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
  • ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
  • คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
  • การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
 • บทที่ 6 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร
  • ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
  • แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
  • ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
  • ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
  • ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
  • การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
  • การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ