บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

Excel Macro VBA

สร้างกระบวนงานที่ซับซ้อน ปริมาณมากด้วย MACRO ใช้การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วย VBA

Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query

  • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
  • ระดับหลักสูตร: Advanced
  • ความยาวรวม:
  • ราคา: ฿ 2,500.00

รายละเอียดหลักสูตร

ครบเครื่องจัดการข้อมูลในตารางของคุณ ด้วยเครื่องมือ Power Query ที่มีเครื่องมือปรับแต่งข้อมูลแสนสะดวก พร้อมให้ข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบของคุณอยู่ในรูปฐานข้อมูลพร้อมไปวิเคราะห์ต่อบน PivotTable หรือ BI ได้อย่างตอบโจทย์ รวดเร็ว เป็นระบบ

เนื้อหา 35 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 3 ชั่วโมง 15 นาที

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้นำเครื่องมือ MS Excel Power Query ที่สามารถดัดแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของคุณให้อยู่ในโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างที่สามารถนำไปใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น PIVOTable หรือ Power BI พร้อมเครื่องมือการจัดการข้อมูลครบครัน ย่นระยะเวลา ง่ายต่อการจัดการวิเคราะห์

Power Query

เป็นชุดคำสั่งเครื่องมือที่อยู่ใน MS Excel 2016+ (เวอร์ชัน 2010-2013 จะต้องลง Add-Ins ก่อน) หรือ Power BI ทีมีหลักการนำข้อมูลเข้ามา (Get Data) และ ปรับเปลี่ยนข้อมูลด้วยการทำงานต่าง ๆ (Transform) จากนั้นออกผลลัพธ์ที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลต้นทาง (Load to) โดยหากมีการอัพเดทข้อมูลหรือปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์ของ Power Query จะอัพเดทอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อนดังต่อไปนี้

  • PIVOT Table    
  • เขียนสูตรและฟังก์ชัน Excel เบื้องต้นเป็น เช่น SUM, AVERAGE
  • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันกลุ่ม Lookup เช่น VLOOKUP ได้ 

สำหรับหลักสูตร Excel ทางเราขอแนะนำหลักสูตร 
MS Excel Advance Functions & Dashboard Workshop

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

 


Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร
บทที่ 5 - ขุมกำลังของ Power Query ปรับ ดัดแปลงตาราง

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 2,500.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

คอร์สเรียนของผู้สอน

ชื่อคอร์ส ระดับหลักสูตร วันที่สร้างคอร์ส
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project 2020-02-08 10:10:47
ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level) 2020-03-22 13:29:35
Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop 2020-03-25 16:11:59
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2020-03-30 03:36:39
สร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform อย่างมืออาชีพด้วย Moodle 3 2020-04-08 17:15:05
Excel MACRO & VBA Zero to Professional (Advance Level) 2020-04-19 14:24:57
สร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3 2020-04-28 02:27:57
ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 2020-05-09 09:11:14
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Presentation อย่างไรให้โปรด้วย PowerPoint 2020-03-30 03:36:39
MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน 2020-03-25 16:11:59
Mastering Data Visualization with Power BI 2021-08-08 15:20:50
Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query 2021-08-17 11:12:09

ครบเครื่องจัดการข้อมูลในตารางของคุณ ด้วยเครื่องมือ Power Query ที่มีเครื่องมือปรับแต่งข้อมูลแสนสะดวก พร้อมให้ข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบของคุณอยู่ในรูปฐานข้อมูลพร้อมไปวิเคราะห์ต่อบน PivotTable หรือ BI ได้อย่างตอบโจทย์ รวดเร็ว เป็นระบบ

เนื้อหา 35 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 3 ชั่วโมง 15 นาที

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้นำเครื่องมือ MS Excel Power Query ที่สามารถดัดแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของคุณให้อยู่ในโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างที่สามารถนำไปใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น PIVOTable หรือ Power BI พร้อมเครื่องมือการจัดการข้อมูลครบครัน ย่นระยะเวลา ง่ายต่อการจัดการวิเคราะห์

Power Query

เป็นชุดคำสั่งเครื่องมือที่อยู่ใน MS Excel 2016+ (เวอร์ชัน 2010-2013 จะต้องลง Add-Ins ก่อน) หรือ Power BI ทีมีหลักการนำข้อมูลเข้ามา (Get Data) และ ปรับเปลี่ยนข้อมูลด้วยการทำงานต่าง ๆ (Transform) จากนั้นออกผลลัพธ์ที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลต้นทาง (Load to) โดยหากมีการอัพเดทข้อมูลหรือปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์ของ Power Query จะอัพเดทอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อนดังต่อไปนี้

  • PIVOT Table    
  • เขียนสูตรและฟังก์ชัน Excel เบื้องต้นเป็น เช่น SUM, AVERAGE
  • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันกลุ่ม Lookup เช่น VLOOKUP ได้ 

สำหรับหลักสูตร Excel ทางเราขอแนะนำหลักสูตร 
MS Excel Advance Functions & Dashboard Workshop

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)