บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

Excel Macro VBA

สร้างกระบวนงานที่ซับซ้อน ปริมาณมากด้วย MACRO ใช้การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วย VBA

บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project

 • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
 • ระดับหลักสูตร: Intermediate
 • ความยาวรวม:
 • ราคา: ฿ 2,900.00

รายละเอียดหลักสูตร

"บริหารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workshop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริงในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety) และงานวิศวกรรม (Engineer)"

เนื้อหา 42 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 4 ชั่วโมง 30 นาที
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 2,900 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอนครบอัดแน่นพร้อมนำไปใช้ได้จริง | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณสามารถนำ MS Project มาบริหารโครงการ:"

 • ให้คุณวางแผนตารางเวลา และ
 • ระบบงานในโครงการอย่างเป็นระบบด้วย Gantt Chart
 • จัดการทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทั้งโครงการอย่างง่ายดายด้วย Resource Management
 • วิเคราะห์และนำเสนอโครงการด้วยระบบ Report
 • จัดทำรายงานสรุปโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 • S-Curve | Earned Value | Visual Report

เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่ 1 - เริ่มสร้างโครงการบน Microsoft Project

01-01 – แนะนำการบริหารโครงการในมุมของ MS Project
01-02 – เริ่มเปิดโปรแกรม ตั้งค่ารูปแบบวันที่ / สกุลเงิน
01-03 – ตั้งค่า Project Information และเริ่มลง Task แบบ Auto Scheduled
01-04 – คำสั่งการตั้งค่า Task และ WBS / Subtask
01-05 – การเชื่อมโยง Task ด้วย Task Link / Predecessor
01-06 – สร้างงานแบบวนรอบซ้ำ (Recurring Task)
01-07 – เพิ่ม Project Summary Task และจัดมุมมอง Gantt Chart อย่างโปร
01-08 – การใช้งาน Timeline
01-09 – การใส่ Milestone โครงการ
01-10 – การกำหนดตารางวันเริ่มงานแบบ Manual ด้วย Task Constraint

บทที่ 2 - การจัดการปฏิทินโครงการ (Calendar)

02-01 – การตั้งค่าวันทำงานโครงการด้วย Calendar
02-02 – การกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมด้วย Exception
02-03 – การบันทึกปฏิทินเข้าไปใน Global Template ให้ทุกไฟล์ใช้ปฏิทินของเราได้

บทที่ 3 - การจัดการทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost)

03-01 – รู้จักระบบมุมมอง Project View บน MS Project
03-02 – จัดการทรัพยากรประเภท “Work” Resources
03-03 – การใช้งาน “Work” Resources ผ่านการ Assign บน Task Usage View
03-04 – จัดการทรัพยากรประเภท “Material” Resources
03-05 – จัดการทรัพยากรประเภท “Cost” Resources
03-06 – การใช้ Fixed Cost ควบคุมมูลค่าโครงการ

บทที่ 4 - การบริหารโครงการด้วย Critical และ Over allocate Task

04-01 – การแสดงผลงานวิกฤต Critical Task
04-02 – ใช้มุมมอง Network Diagram และ Tracking Gantt ดูงานวิกฤต
04-03 – การเกลี่ยทรัพยากรในงานด้วย Work Contour

บทที่ 5 - การจัดรูปแบบเพิ่มเติม ใช้งาน Custom Field และ Graphic Indicator

05-01 – การจัดรูปแบบ Gantt Chart อย่างโปร
05-02 – การสั่งพิมพ์ออกกระดาษ (Print)
05-03 – ใช้คำสั่ง Copy Picture บันทึกหน้าจอโครงการเป็นรูปเต็ม
05-04 – เก็บข้อมูลเฉพาะของโครงการด้วย Custom Field
05-05 – ใส่สูตรคำนวณแบบ Formula ใน Custom Field
05-06 – ใช้ Graphical Indicator ในการแสดงผล Custom Field ช่วยจัดกลุ่มข้อมูล
05-07 – การคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นมาลงใน MS Project

บทที่ 6 - ติดตามโครงการด้วย Baseline และตั้งค่าสถานะงานจริง (Actual Status)

06-01 – การตั้ง Baseline โครงการ
06-02 – การเปรียบเทียบโครงการปัจจุบันกับ Baseline
06-03 – การใช้ Split Task กับงานที่ไม่ทำต่อเนื่องในหน้างาน
06-04 – การตั้ง Status Date วันที่ตรวจสอบสถานะ
06-05 – จัดการลงเนื้องานด้วย Progress

บทที่ 7 - Workshop - การออกรายงานสรุปโครงการ

07-01 – การออกรายงานแบบ Visual Report
07-02 – สร้าง Report ด้วย Report
07-03 – สร้าง Report เองผ่าน Custom Report
07-04 – สร้าง Chart Report บน Custom Report
07-05 – สร้าง S-Curve ผ่าน Earn-Valued Method ใน MS Project (ทฤษฎี)
07-06 – สร้าง S-Curve บน MS Project

Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 2,900.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

คอร์สเรียนของผู้สอน

ชื่อคอร์ส ระดับหลักสูตร วันที่สร้างคอร์ส
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project 2020-02-08 10:10:47
ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level) 2020-03-22 13:29:35
Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop 2020-03-25 16:11:59
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2020-03-30 03:36:39
สร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform อย่างมืออาชีพด้วย Moodle 3 2020-04-08 17:15:05
Excel MACRO & VBA Zero to Professional (Advance Level) 2020-04-19 14:24:57
สร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3 2020-04-28 02:27:57
ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 2020-05-09 09:11:14
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Presentation อย่างไรให้โปรด้วย PowerPoint 2020-03-30 03:36:39
MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน 2020-03-25 16:11:59
Mastering Data Visualization with Power BI 2021-08-08 15:20:50
Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query 2021-08-17 11:12:09

Requirements

Others:

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรม MS Project มาก่อน แต่ควรมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการบริหารโคงการ (Project Management) มาบ้าง โดยหลักสูตรจะเน้นไปที่มุมมองการใช้งานตัวโปรแกรมเป็นหลัก

"บริหารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workshop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริงในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety) และงานวิศวกรรม (Engineer)"

เนื้อหา 42 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 4 ชั่วโมง 30 นาที
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 2,900 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอนครบอัดแน่นพร้อมนำไปใช้ได้จริง | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณสามารถนำ MS Project มาบริหารโครงการ:"

 • ให้คุณวางแผนตารางเวลา และ
 • ระบบงานในโครงการอย่างเป็นระบบด้วย Gantt Chart
 • จัดการทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทั้งโครงการอย่างง่ายดายด้วย Resource Management
 • วิเคราะห์และนำเสนอโครงการด้วยระบบ Report
 • จัดทำรายงานสรุปโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 • S-Curve | Earned Value | Visual Report

เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่ 1 - เริ่มสร้างโครงการบน Microsoft Project

01-01 – แนะนำการบริหารโครงการในมุมของ MS Project
01-02 – เริ่มเปิดโปรแกรม ตั้งค่ารูปแบบวันที่ / สกุลเงิน
01-03 – ตั้งค่า Project Information และเริ่มลง Task แบบ Auto Scheduled
01-04 – คำสั่งการตั้งค่า Task และ WBS / Subtask
01-05 – การเชื่อมโยง Task ด้วย Task Link / Predecessor
01-06 – สร้างงานแบบวนรอบซ้ำ (Recurring Task)
01-07 – เพิ่ม Project Summary Task และจัดมุมมอง Gantt Chart อย่างโปร
01-08 – การใช้งาน Timeline
01-09 – การใส่ Milestone โครงการ
01-10 – การกำหนดตารางวันเริ่มงานแบบ Manual ด้วย Task Constraint

บทที่ 2 - การจัดการปฏิทินโครงการ (Calendar)

02-01 – การตั้งค่าวันทำงานโครงการด้วย Calendar
02-02 – การกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมด้วย Exception
02-03 – การบันทึกปฏิทินเข้าไปใน Global Template ให้ทุกไฟล์ใช้ปฏิทินของเราได้

บทที่ 3 - การจัดการทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost)

03-01 – รู้จักระบบมุมมอง Project View บน MS Project
03-02 – จัดการทรัพยากรประเภท “Work” Resources
03-03 – การใช้งาน “Work” Resources ผ่านการ Assign บน Task Usage View
03-04 – จัดการทรัพยากรประเภท “Material” Resources
03-05 – จัดการทรัพยากรประเภท “Cost” Resources
03-06 – การใช้ Fixed Cost ควบคุมมูลค่าโครงการ

บทที่ 4 - การบริหารโครงการด้วย Critical และ Over allocate Task

04-01 – การแสดงผลงานวิกฤต Critical Task
04-02 – ใช้มุมมอง Network Diagram และ Tracking Gantt ดูงานวิกฤต
04-03 – การเกลี่ยทรัพยากรในงานด้วย Work Contour

บทที่ 5 - การจัดรูปแบบเพิ่มเติม ใช้งาน Custom Field และ Graphic Indicator

05-01 – การจัดรูปแบบ Gantt Chart อย่างโปร
05-02 – การสั่งพิมพ์ออกกระดาษ (Print)
05-03 – ใช้คำสั่ง Copy Picture บันทึกหน้าจอโครงการเป็นรูปเต็ม
05-04 – เก็บข้อมูลเฉพาะของโครงการด้วย Custom Field
05-05 – ใส่สูตรคำนวณแบบ Formula ใน Custom Field
05-06 – ใช้ Graphical Indicator ในการแสดงผล Custom Field ช่วยจัดกลุ่มข้อมูล
05-07 – การคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นมาลงใน MS Project

บทที่ 6 - ติดตามโครงการด้วย Baseline และตั้งค่าสถานะงานจริง (Actual Status)

06-01 – การตั้ง Baseline โครงการ
06-02 – การเปรียบเทียบโครงการปัจจุบันกับ Baseline
06-03 – การใช้ Split Task กับงานที่ไม่ทำต่อเนื่องในหน้างาน
06-04 – การตั้ง Status Date วันที่ตรวจสอบสถานะ
06-05 – จัดการลงเนื้องานด้วย Progress

บทที่ 7 - Workshop - การออกรายงานสรุปโครงการ

07-01 – การออกรายงานแบบ Visual Report
07-02 – สร้าง Report ด้วย Report
07-03 – สร้าง Report เองผ่าน Custom Report
07-04 – สร้าง Chart Report บน Custom Report
07-05 – สร้าง S-Curve ผ่าน Earn-Valued Method ใน MS Project (ทฤษฎี)
07-06 – สร้าง S-Curve บน MS Project