บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

MS Office Course

คอร์สเรียนกลุ่ม MS Office ครบเครื่องเรื่องงานสำนักงาน

ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level)

  • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
  • ระดับหลักสูตร: Intermediate
  • ความยาวรวม:
  • ราคา: ฿ 1,750.00

รายละเอียดหลักสูตร

ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ทั้ง Workshop ในการใช้งานในสำนักงาน/องค์กร ด้วย Workshop การจัดการระบบตารางคำนวณด้วยสูตรที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงในชีวิตประจำวัน เน้นให้คุณดึงศักยภาพ MS Excel ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา 31 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 3 ชั่วโมง
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 10 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 1,750 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" เพื่อดูเนื้อหาสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร


แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้ได้ใช้โปรแกรมจัดการระบบคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในสำนักงานยอดนิยมคือ MS Excel โดยผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติงานด้วย Workshop ในสำนักงานจริง ประกอบด้วย การจัดตาราง คำนวณสูตร จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ


 กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน Excel

01-01 - รู้จักระบบตารางใน Excel
01-02 – การคีย์ข้อมูลและจัดรูปแบบเซลล์
01-03 – ชีวิตง่ายขึ้นด้วย AutoFill
01-04 – เครื่องมือ Table
01-05 – การจัด Row / Column อย่างโปร
01-06 - การคีย์ลัดแบบโปรและการ Merge Cell
01-07 - ดูตารางได้ง่ายขึ้นด้วย Freeze Pane
01-08 - การใช้ Format Painter คัดลอกการจัดรูปแบบลงวัตถุ

บทที่ 2 - การจัดการสั่งพิมพ์ (Print) ใน Excel

02-01 - การจัดพิมพ์หน้ากระดาษใน Excel
02-02 - การจัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

บทที่ 3 - การเรียงลำดับ (Sort) และกรอง (Filter) ข้อมูล

03-01 - การเรียงลำดับ (Sort) ข้อมูล
03-02 - การกรอง (Filter) ข้อมูล

บทที่ 4 - ระบบสูตรคำนวณ (Formula & Functions)

04-01 - แนะนำระบบสูตร (Formula)
04-02 - การคำนวณข้อความด้วย & และ ‘
04-03 - การใช้เครื่องหมาย $ ล็อคตำแหน่งสูตร
04-04 - การใช้ฟังก์ชัน (Function) คำนวณ
04-05 - ฟังก์ชันกลุ่ม AutoSum
04-06 – ฟังก์ชัน IF ให้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไข
04-07 – ตรรกะ Logical - IF

บทที่ 5 - การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

05-01 - สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
05-02 - การจัดการกฎและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ (Manage Condition Rules)
05-03 - ลำดับกฎและเงื่อนไข (Rules Priorities)

บทที่ 6 - ครบเครื่องเรื่องแผนภูมิ (Chart)

06-01 - การสร้างแผนภูมิ (Chart)
06-02 – ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร
06-03 – ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร Part 2
06-04 - ปรับแต่งแผนภูมิเส้น Line Chart
06-05 - ปรับแต่งแผนภูมิวงกลม Pie Chart
06-06 - ปรับแต่งแผนภูมิสองแกน Combo Chart

บทที่ 7 - การทำงานที่น่าสนใจ

07-01 - แยกข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ด้วย Text to Column
07-02 – เอารายการซ้ำกันออกด้วย Remove Duplicate
07-03 - ค้นหาข้อมูลและแทนที่ข้อมูล (Find & Replace)

Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร
บทที่ 3 - การเรียงลำดับ (Sort) และกรอง (Filter) ข้อมูล

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 1,750.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

คอร์สเรียนของผู้สอน

ชื่อคอร์ส ระดับหลักสูตร วันที่สร้างคอร์ส
บริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project 2020-02-08 10:10:47
ครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level) 2020-03-22 13:29:35
Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop 2020-03-25 16:11:59
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 2020-03-30 03:36:39
สร้างเว็บไซต์ E-Learning Platform อย่างมืออาชีพด้วย Moodle 3 2020-04-08 17:15:05
Excel MACRO & VBA Zero to Professional (Advance Level) 2020-04-19 14:24:57
สร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3 2020-04-28 02:27:57
ครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 2020-05-09 09:11:14
ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Presentation อย่างไรให้โปรด้วย PowerPoint 2020-03-30 03:36:39
MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน 2020-03-25 16:11:59
Mastering Data Visualization with Power BI 2021-08-08 15:20:50
Transform ข้อมูลให้พร้อมเอาไปวิเคราะห์ต่ออย่างโปรด้วย Power Query 2021-08-17 11:12:09

ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ทั้ง Workshop ในการใช้งานในสำนักงาน/องค์กร ด้วย Workshop การจัดการระบบตารางคำนวณด้วยสูตรที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงในชีวิตประจำวัน เน้นให้คุณดึงศักยภาพ MS Excel ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา 31 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 3 ชั่วโมง
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 10 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 1,750 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" เพื่อดูเนื้อหาสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร


แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้ได้ใช้โปรแกรมจัดการระบบคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในสำนักงานยอดนิยมคือ MS Excel โดยผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติงานด้วย Workshop ในสำนักงานจริง ประกอบด้วย การจัดตาราง คำนวณสูตร จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ


 กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน Excel

01-01 - รู้จักระบบตารางใน Excel
01-02 – การคีย์ข้อมูลและจัดรูปแบบเซลล์
01-03 – ชีวิตง่ายขึ้นด้วย AutoFill
01-04 – เครื่องมือ Table
01-05 – การจัด Row / Column อย่างโปร
01-06 - การคีย์ลัดแบบโปรและการ Merge Cell
01-07 - ดูตารางได้ง่ายขึ้นด้วย Freeze Pane
01-08 - การใช้ Format Painter คัดลอกการจัดรูปแบบลงวัตถุ

บทที่ 2 - การจัดการสั่งพิมพ์ (Print) ใน Excel

02-01 - การจัดพิมพ์หน้ากระดาษใน Excel
02-02 - การจัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

บทที่ 3 - การเรียงลำดับ (Sort) และกรอง (Filter) ข้อมูล

03-01 - การเรียงลำดับ (Sort) ข้อมูล
03-02 - การกรอง (Filter) ข้อมูล

บทที่ 4 - ระบบสูตรคำนวณ (Formula & Functions)

04-01 - แนะนำระบบสูตร (Formula)
04-02 - การคำนวณข้อความด้วย & และ ‘
04-03 - การใช้เครื่องหมาย $ ล็อคตำแหน่งสูตร
04-04 - การใช้ฟังก์ชัน (Function) คำนวณ
04-05 - ฟังก์ชันกลุ่ม AutoSum
04-06 – ฟังก์ชัน IF ให้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไข
04-07 – ตรรกะ Logical - IF

บทที่ 5 - การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

05-01 - สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
05-02 - การจัดการกฎและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ (Manage Condition Rules)
05-03 - ลำดับกฎและเงื่อนไข (Rules Priorities)

บทที่ 6 - ครบเครื่องเรื่องแผนภูมิ (Chart)

06-01 - การสร้างแผนภูมิ (Chart)
06-02 – ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร
06-03 – ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร Part 2
06-04 - ปรับแต่งแผนภูมิเส้น Line Chart
06-05 - ปรับแต่งแผนภูมิวงกลม Pie Chart
06-06 - ปรับแต่งแผนภูมิสองแกน Combo Chart

บทที่ 7 - การทำงานที่น่าสนใจ

07-01 - แยกข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ด้วย Text to Column
07-02 – เอารายการซ้ำกันออกด้วย Remove Duplicate
07-03 - ค้นหาข้อมูลและแทนที่ข้อมูล (Find & Replace)